Ondernemerschap in de non-profit sector is nodig roept onze regering en er is natuurlijk iets voor te zeggen als de dienstverlening ook zelf nieuwe mogelijkheden genereert welke andere inkomsten stromen opleveren. Toch zijn er nog steeds maar weinig non-profit organisaties die hier echt werk van maken. En dat is ook te begrijpen want de organisatie is in eerste instantie ingericht om mensen die zorg te leveren die nodig of wenselijk is.  Het opstarten van aanvullende dienstverlening bijvoorbeeld een maaltijdservice voor senioren in de wijk kan al op veel barričres stuiten waardoor het goedbedoelde initiatief nooit echt van de grond komt.  Hoe krijg je bijvoorbeeld de maaltijden afgeleverd bij de cliënt, voldoe je dan wel aan de HACCP-wetgeving en wat moet je nu met de belasting doen? Het zijn vragen waar je tegen aanloopt als ondernemer. En deze en andere vragen zijn best wel op te lossen of in te vullen. Een voorbeeld van invulling van de bezorging van maaltijden is door deze bezorging te laten doen door vrijwilligers. Het lastige van het inzetten van vrijwilligers is dat er meestal een probleem is met continuďteit door het teruglopen van het aantal vrijwilligers en door de beperking van de maximaal toegestane vergoeding. Maar het kan ook echt wel met betaalde krachten of door inhuur van een extern bedrijf. Zelfs voor de aanschaf van bestelauto’s of personenauto’s als bedrijfsauto’s zijn alternatieven te vinden.  Je hoeft niet gelijk een eigen wagenpark in te zetten. Er zijn ook mogelijkheden te vinden met reclameauto’s die voor een afgesproken periode in een lease constructie worden ingezet of externe fondsen kunnen worden benaderd voor een schenking of bijdrage. In Zuid-Holland is zelfs een organisatie begonnen om studenten op van die pizzakoerier brommers in te zetten als maaltijdbezorgers. Een ondernemer probeert de risico’s die zijn organisatie loopt voortdurend te beperken of uit te sluiten. Het is dan ook zaak om de plannen goed door te rekenen en niet uit te gaan van een optimistische inschatting. Probeer als ondernemer ook alle scenario’s door te rekenen en de status van uitvoering regelmatig te evalueren.  De kosten en de baten moeten niet alleen worden beheerd en bewaakt maar ook moeten realistische doelen worden gesteld.

Een veel gehoorde opmerking vanuit de werkvloer is dat er geen zicht is op de daadwerkelijke kosten per product. Dat is jammer want dat betekent dat uw chef op de werkvloer geen zicht heeft op de daadwerkelijke kosten die het produceren van een maaltijd kost. Er zijn verschillende rekenprogramma’s die het mogelijk maken om de kosten van de ingrediënten snel te kunnen  calculeren. Helaas vormen de ingrediënten van maaltijden slechts een beperkt deel van de daadwerkelijke gemaakte kosten. Energie, water, ruimte, keukenapparatuur, keukenmaterialen, schoonmaak, verpakkingsmaterialen, afval, afschrijving, milieuheffingen en personele en overheadkosten vormen ingrediënten voor een wat uitgebreidere calculatie die ook geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. De meest gebruikte methodiek voor de calculatie bestaat over het algemeen door een eenmalige calculatie te maken uit het gedeelte met de vaste kosten en om vervolgens een calculatie uit te voeren met het gedeelte met variabele kosten.  Is er geen tijd om een dergelijke calculatie te kunnen uitvoeren? Laat het dan eens doen door een externe deskundige. In de zorgsector is het helaas nog steeds niet altijd mogelijk voor een hoofd voeding of chef keuken om exact te kunnen zeggen wat de bereide maaltijd kost. Vreemd eigenlijk want als deze situatie bij cateringbedrijven bekijkt weet de organisatie tot op de eurocent nauwkeurig wat een bereide maaltijd kost en wat de maaltijd uiteindelijk oplevert.  Uitgaan van de werkelijke kosten van een bereide maaltijd is noodzakelijk om inzicht te kunnen verkrijgen in baten en lasten, omzet, winst of zelfs verlies.  Uitgaan van de werkelijke baten en lasten geeft ook inzicht in de concurrentiepositie en geeft het management een tool om te bepalen of een product succesvol is en bijdraagt aan de gewenste extra geldstromen of niet.

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763

Nieuwsbrief voor de Facilitaire Dienstverleners van Nederland

Mei 2008

Pagina 2

             Methodieken                          Renderen                                  Acceptatie                               Controle

Aspecten van budgetteren bij ondernemerschap...

Meer informatie over de hierboven behandelde onderwerpen kunt u verkrijgen via: info@mrac.nl

Tijd nemen om regelmatig na te denken over de kwaliteit en kwantiteit van uw dienstverlening en geboden faciliteiten levert u altijd profijt op; een consistent beleid, passende organisatie-vorm en tevreden klanten.

Budgetteren is voor iedere ondernemer een natuurlijk proces. Als ondernemer weet je wat de kasstroom doet en wat de omzet oplevert. Investeren hoort erbij maar de risico’s moeten wel zoveel als mogelijk is worden uitgesloten.

Zijn uw verantwoordelijken, managers en chefs, in uw organisatie werkelijk op de hoogte van wat het product oplevert?

En verder...

Ontvangt u de nieuwsbrief wel via de mail maar via het verkeerde mailadres? Wij willen uw organisatie niet tot last zijn. Laat ons uw juiste mailadres weten en in het vervolg ontvangt u de nieuwsbrief rechtstreeks. Uw mailadres zal door ons niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt en alleen worden gebruikt voor het toezenden van deze nieuwsbrief.

 

Wij proberen de onderwerpen en de grootte van de artikelen in de nieuwsbrief beperkt en leesbaar te houden, ook zullen we proberen om in te spelen op actuele onderwerpen en zullen er regelmatig nieuwe nieuwsbrieven verschijnen.

Bij de volgende nieuwsbrief zullen we onder andere ingaan op:

- zelf doen of uitbesteding van dienstverlening,

- veranderingen in de Arbo-wetgeving.

- kwaliteitsystemen bij facilitaire dienstverlening.

 

Tot slot.

De inhoud van de uitgebreide nieuwsbrieven is opgenomen in de website van MRAC. Bij de website zal tevens een kennis portal worden ingericht. Deze kennis portal zal aan FD managers de mogelijkheid bieden om vragen te kunnen stellen en antwoorden te delen.  In een volgende nieuwsbrief zullen wij u ook over de vorderingen op dit vlak verder informeren.