De consultant van organisatie adviesbureau MRAC inventariseert de wensen van de opdrachtgever van de organisatie met betrekking tot de huidige en de toekomstige situatie. De consultant voert een inventarisatie van de huidige situatie van de dienstverlening uit. De consultant voert een uitgebreid onderzoek uit naar kosten en baten van de verschillende onderdelen van de dienst.  De consultant maakt een SWOT - analyse van de huidige situatie, voert een nulmeting uit. De consultant voert een markt onderzoek uit en verzorgt een inventarisatie van de trends binnen de sector. De consultant levert advies over personeel en bijbehorende organisatiestructuur. De consultant verzorgt tussentijdse rapportages en levert een eindadvies met een veranderplan voorzien van een tijdpad met mijlpalen.

WERKWIJZE

 Organisatie adviesbureau MRAC verzorgt consultancy voor de levering van projectleiding en projectbegeleiding.  Organisatie adviesbureau MRAC verzorgt advies, leiding en begeleiding op het gebied van verandertrajecten of kwaliteit verbetertrajecten, De consultants van organisatie adviesbureau MRAC verzorgen het leveren van advies voor de projectmatige uitvoering van Insourcing en/of Outsourcing trajecten.

Organisatie adviesbureau MRAC verzorgt consultancy voor de levering van advies op het gebied van de inrichting van de Facilitaire Diensten zoals deze het best passend is bij uw organisatie.

 

 

Afgeronde rechthoek: Organisatie adviesbureau MRAC

Methodieken, Renderen, Acceptatie, Controle

De door organisatie adviesbureau MRAC geleverde consultant draagt zorg voor het snel en systematisch weer uit de knoop halen van uw budget. 

PROJECTEN & TRAJECTEN

Consulting

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763