VASTGOED, APPARATUUR EN INVENTARISGOEDEREN

Organisatie adviesbureau MRAC levert u onafhankelijk advies bij vastgoedprojecten, de grootschalige aanschaf van nieuwe facilitaire apparatuur of inventaris goederen. Bij grote veranderingen aan bijvoorbeeld uw vastgoed of infrastructuur kan organisatie adviesbureau MRAC de expertise leveren om voor uw organisatie het inkoop traject uit te voeren. Uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten volgens Europese wet en regelgeving bij overschrijden van voor uw organisatie geldende drempelbedragen. Organisatie adviesbureau MRAC verzorgt expertise bij het verzorgen van turn-key projecten.

AD-INTERIM MANAGEMENT

Heeft u problemen met de invulling van een vacature? De dagelijkse operationele bedrijfsvoering komt teveel onder druk te staan of de kwaliteit van de operationele dienstverlening neemt af door het ontbreken van de aanwezigheid van een leidinggevende? U zoekt expertise voor de uitvoering bij een reorganisatie van uw facilitaire afdeling maar dan wel uitgevoerd door een deskundig en een onafhankelijk expert? U zoekt ondersteuning bij de invoering van een veranderingsproces van dienstverlening? Organisatie adviesbureau MRAC levert u ervaren ad-interim Senior Facilitair Managers en/of Managers op operationeel niveau. Ook voor tijdelijke Facilitair Managers bij inzet over langere perioden kan organisatie adviesbureau MRAC zorg dragen voor ervaren managers tegen aanvaardbare tarieven.

OUTSOURCING - INSOURCING TRAJECTEN

U besteedt een deel van de ondersteunende dienstverlening of de totale ondersteunende dienstverlening uit maar bent niet tevreden over de kosten en kwaliteit van de uitbesteding.  U zoekt expertise voor uitvoering van een verandering van de dienstverlening. Mogelijk denkt uw management al weer na over het “zelf” in eigen beheer laten uitvoeren van de dienstverlening? Onder welke voorwaarden kan een afgesloten lange termijn contract toch weer worden opengebroken en ontbonden? Welke mogelijkheden zijn er om de te leveren dienstverlening kwalitatief snel weer op orde te krijgen tegen aanvaardbare kosten?  Organisatie adviesbureau MRAC levert u snel en overzichtelijk antwoorden; een kosten analyse,  de uit te voeren trajecten, een tijdspad, de randvoorwaarden, personeel, materieel, etc.

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763

MRAC

Bermudablauw 50

2718 JJ

ZOETERMEER

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

Afgeronde rechthoek: Organisatie adviesbureau MRAC

Methodieken, Renderen, Acceptatie, Controle

Organisatie adviesbureau MRAC draagt er zorg voor dat de verwarrende kluwen touwtjes in uw budget worden geordend tot een   overzichtelijk geheel.

KvK 27312763

Facilities

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763