ARBO & VEILIGHEID

Afgeronde rechthoek: Organisatie adviesbureau MRAC

Methodieken, Renderen, Acceptatie, Controle

Organisatie adviesbureau MRAC zorgt voor het ontwarren van de knoop in uw budget en draagt zo bij aan het optimaliseren van de mogelijkheden om uw middelen adequaat in te kunnen zetten.

Organisatie adviesbureau MRAC levert u desgewenst advies op het gebied van kwaliteit boringmethodieken, zoals: HKZ, HACCP, etc., meerjarenplannen, jaarplannen, MIS, etc, operationele procedures, werkprotocollen, budgetteren, begroten, etc..

METHODIEKEN

Organisatie adviesbureau MRAC onderzoekt of uw dienstverlenend product voor u rendement oplevert en hoe dit product in de markt gebracht kan worden.† Marktonderzoek, SWOT - analyse, en kostenonderzoek bij de productie leveren u een beeld op over uw mogelijkheden van uw dienstverlening

RENDEREN

Verandertrajecten leveren weerstand op bij medewerkers en ook bij uw cliŽnten. Organisatie bureau MRAC adviseert u hoe als organisatie om te gaan met deze weerstand en wat u kan doen om het gewenste draagvlak te vergroten. Organisatie bureau MRAC levert u een procesmodel om tijdig met uw cliŽnten en medewerkers te communiceren.

ACCEPTATIE

Organisatie adviesbureau MRAC heeft expertise in huis om controle uit te voeren over de Facilitaire boekhouding, uw MIS, budget en jaarcijfers. Organisatie adviesbureau MRAC controleert voortgang van projecten en verandertrajecten. Organisatie adviesbureau MRAC levert controle voor, tijdens en na de introductie van nieuwe producten van uw dienstverlening.

CONTROLE

Organisatie adviesbureau MRAC levert de expertise om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren zodat u inzicht krijgt in de werkelijke† stand van zaken na een verandertraject, introductie van een nieuw product of dienstverlening. Organisatie adviesbureau MRAC† levert een evaluatie over de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van uw medewerkers of afdelingen.

EVALUATIE

Organisatie adviesbureau MRAC levert expertise op het gebied van ARBO - wetgeving, BHV - inrichting, bedrijfsveiligheid, de veiligheids-functionaris, hygiŽne vraagstukken,† wet en regelgeving op het gebied van rookverboden, wet en regelgeving op het gebied van legionella bestrijding. Wettelijke richtlijnen voor openbare bad gelegenheden en zwembadinrichtingen.

 

Dienstverlening

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763