Organisatie adviesbureau MRAC

MRAC

Bermudablauw 50

2718 JJ

ZOETERMEER

KvK 27312763

Methodieken, Renderen, Acceptatie, Controle

Heeft u dringend hulp nodig van experts bij het ontwarren van uw knopen?

Organisatie adviesbureau MRAC draagt er zorg voor dat u snel de touwtjes weer in de goede richting gestuurd krijgt.

de expertise van MRAC

Hoe krijgen we met de organisatie het budget weer gezond en de dienstverlening weer optimaal? Deze en andere gelijk geaarde vragen krijgt uw organisatie maar niet afdoende beantwoord.† De oorzaken hiervan zijn er legio.† Vaak horen wij in† oriŽnterende gesprekken de volgende argumenten benoemd:

- Momenteel heeft u niet de benodigde expertise binnen de organisatie om het vraagstuk voldoende snel te kunnen beantwoorden.

- De aansturing van de dagelijkse operationele processen vergt van uw managers en leidinggevenden zoveel energie dat de tijd ontbreekt om deze vraag te kunnen beantwoorden.

- Binnen de organisatie is niet de kennis beschikbaar om de mogelijkheden bij het vinden van externe opties te benutten.

Organisatie adviesbureau MRAC bezit die expertise die nodig is om u de antwoorden op de vragen te leveren op het gebied van het verbeteren van dienstverlening, verhoging van te behalen rendement en inzicht in de lokale en regionale markten. Organisatie adviesbureau MRAC heeft de kennis om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook buiten de traditionele wegen oplossingen voor uw knelpunten te vinden.† Hierdoor kunnen de knelpunten van nu de kansen van morgen voor uw organisatie worden. Wij leveren u desgewenst advies over inzet van te gebruiken methodieken. Wij kunnen inzicht in te behalen maximaal rendement op specifieke diensten en/of producten leveren.† Wij verzorgen advies over te volgen communicatietrajecten voor verhogen van acceptatie bij uw medewerkers en cliŽnten. Wij kunnen controle bij uitvoering van het veranderingsproces voor u verzorgen.†

MRAC kan met uw organisatie meedenken als het gaat om verkrijgen van inzicht in de financiŽle situatie van uw Facilitaire Dienstverlening en producten. MRAC kan u adviseren bij het oplossen van knelpunten met een methodische aanpak.

Contact:

Organisatie Adviesbureau MRAC

Bermudablauw 50

2718JJ Zoetermeer

Telefoon: (079) 361 95 51

Fax: (079) 361 95 51

E-mail: info@mrac.nl

KvK: 27312763